• Geselecteerd
 • 3de graad
 • Humane wetenschappen
 • Sociale en Technische wetenschappen (3de graad - TSO)
Sociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappenSociale en Technische wetenschappen

Interesse- en motivatietoets

 • Ben ik bereid om na deze studies verder te studeren?
 • Heb ik een brede natuurwetenschappelijke en sociaal-wetenschappelijke interesse?
 • Hecht ik belang aan een goede studiemethode?
 • Werk ik graag samen met anderen?
 • Wil ik regelmatig studeren?

Vooropleiding

 • Een aso studierichting
 • Tweede graad Sociale en technische wetenschappen
 • Uit de tweede graad van een andere studierichtingen instromen met als voorwaarde bijsturing en extra persoonlijke inzet

Typisch voor deze opleiding

 • Je bent creatief en je presenteert graag het resultaat van je creativiteit aan anderen
 • Je bent geïnteresseerd in relationele en sociale leerprocessen
 • Je bent sociaal voelend je en wil je sociale vaardigheden verder ontwikkelen
 • Je hebt interesse voor een concrete benadering van de natuurwetenschappen en het brede domein van de voeding
 • Je hebt interesse voor projectwerk
 • Je kan je inleven in de gevoelswereld van anderen
 • Optie Facilitaire Wetenschappen: Je hebt bovendien een hart voor het milieu. Je bent bereid na te denken over oplossingen voor de noden van de moderne maatschappij. Je houdt hierbij rekening met veiligheid en de economische aspecten

Nodig in het secundair onderwijs

 • Een gezonde dosis werklust
 • Probleemoplossend willen denken en handelen
 • Voldoende doorzettingsvermogen
 • Zelfstandig én in team kunnen werken
 • Zin voor nauwkeurigheid

Je slaagt als ...

 • Je belang hecht aan een theoretische achtergrond, gekoppeld aan praktische interessen en inzicht
 • Je bereid bent leerstof met diepgang te verwerken
 • Je via een efficiënte studiemethode vrij grote hoeveelheden leerstof kan verwerken

Wat hierna ...

 • Deze studierichting (STW) is een doorstromingsrichting die de leerlingen voorbereidt op vervolgonderwijs. We denken hierbij aan het hoger professioneel onderwijs in de studiegebieden onderwijs, sociaal-agogisch werk en gezondheidszorg.
 • Het volgen van een specialisatiejaar behoort eveneens tot de mogelijkheden, bv. op tso- niveau: Internaatswerking, Leefgroepenwerking; op bso- niveau: Kinderzorg en Thuis- en bejaardenzorg.

In welke school kan je dit volgen?

Leiepoort campus Sint-Theresia

5de jaar
Aardrijkskunde1
Engels2
Facilitaire wetenschappen0 (2)
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Integrale opdrachten7 (5)
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen5
Nederlands4
Sociale wetenschappen4
Wiskunde3
Totaal34
6de jaar
Aardrijkskunde1
Engels2
Facilitaire wetenschappen0 (2)
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Integrale opdrachten7 (5)
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen5
Nederlands4
Sociale wetenschappen4
Wiskunde3
Totaal34

Bij de optie facilitaire wetenschappen zijn er 2 uur facilitiaire wetenschappen en 5 uur integrale opdrachten in de plaats van 7 uur integrale opdrachten.

Bij de optie facilitaire wetenschappen zijn er 2 uur facilitiaire wetenschappen en 5 uur integrale opdrachten in de plaats van 7 uur integrale opdrachten.

print fiche