ons logo

De betekenis van het logo ‘Ideaal.’

 

Het logo als geheel:

  •  Het logo heeft een speelse en dynamische indruk. Hiermee willen we verwijzen naar een school, naar schoolgaande jeugd, naar jong en dynamisch zijn…
  •  De kleuren zijn opvallend, speels en fris

we willen niet oubollig zijn, en geen ‘grijze’ uitstraling hebben

we zijn een continu evoluerende organisatie. Onze scholen zijn als het ware een weerspiegeling van onze maatschappij in microformaat: in een permanent proces van verandering. In dit proces gaan we op weg met onze leerlingen, onze jonge mensen, op hun weg naar volwassen worden

De naam: ‘Ideaal.’ met een dubbele betekenis

  •  'Ideaal.' kan ontstaan uit de samentrekking van 'In Deinze en Aalter':

onze scholen ontwikkelen zich samen met de regio waarin we actief zijn

we hebben een belangrijke historische en maatschappelijke band met de streek en willen die ook behouden

we zijn lokaal verankerd en hebben persoonlijke banden met vele mensen, met de bedrijfswereld, met de lokale besturen, met het middenveld…

  •  'Ideaal.' wil uitdrukking geven aan onze 'idealen':

we kiezen bewust om te werken met de ‘idealen’ van jonge mensen

in ons onderwijs streven we naar een ‘ideaal’ evenwicht tussen de ontwikkeling van de persoonlijkheid en het verwerven van kennis en vaardigheden

we proberen op die manier aan jonge mensen een ‘ideale’ omgeving te bieden om te leren en te leven

ons doel is: dat leerlingen na het secundair onderwijs enthousiast en met ambitie instappen in de arbeidsmarkt of in het hoger onderwijs

in onze scholen benaderen wij jongeren vanuit een positieve, waarderende invalshoek

we verkennen wat de ‘idealen’ zijn van onze medewerkers

we willen werken met motiverende en talentvolle medewerkers

we verkennen wat de ‘idealen’ zijn van ouders

we kiezen er bewust voor om te werken vanuit een ‘ideale’ intelligente christelijke inspiratie

De naam: ‘Ideaal.’ met een punt

  •  Ideaal. met een punt: dit is niet zomaar een punt. Het is er doelbewust geplaatst
  •  een woordje toelichting hierbij:

we investeren heel veel in kwaliteit in onze mensen, in onze leerlingen, in ons project van opvoeding

we werken voortdurend aan kwalitatief onderwijs

we willen er als organisatie en als school ‘staan’, en mogen door de buitenwereld ‘gezien worden’. We stellen ons tegelijk bescheiden en zelfbewust op

om deze redenen: een punt achter onze nieuwe naam

“vrij secundair onderwijs”

  •  dit is wat we zijn: onze scholen met een eigentijdse christelijke inspiratie behoren tot het ‘vrij secundair onderwijs’

 

“in Deinze en Aalter”

  •  dit is waar we zijn: in de regio Deinze en Aalter. Met Deinze en Aalter als twee krachtige centra van onze onderwijsregio

 

De tekstballon

  •  de tekstballon op zich:

is een visuele uitwerking en uitvergroting van de punt op de ‘i’ van ‘Ideaal.’

is een verwijzing naar communicatie, naar communicatieplatform, naar spreekbuis… Met andere woorden: de scholengemeenschap is de organisator, het platform en de spreekbuis van ons christelijk geïnspireerd onderwijs in de regio

  •  de baseline in tekstballon: “Op zoek naar jouw ideale school?

dit is bij uitstek onze vraag aan ons doelpubliek: (toekomstige) leerlingen en hun ouders

het is een vraag bedoeld als ‘uitdaging’ om na te denken: wat is voor mij, voor mijn dochter of zoon de ‘ideale’ school? Waaraan hechten wij belang? Wat zijn onze waarden? In welke school/scholen vinden we dit alles terug? Deze vraag is bedoeld als ‘uitdaging’, zodat leerlingen en ouders op basis van een diepgaand keuzeproces komen tot de keuze van hun ‘ideale’ school

Contacteer ons

Vul onderstaand formulier in. Wij antwoorden spoedig op uw vraag.