Leiepoort campus Sint-Hendrik

In onze school is de Bijbelse metafoor "de boom des levens" het uitgangspunt. Elke nieuwe leerling is zo’n jonge boom des levens. Met onze school willen wij in de wereld een levend bos, een onmisbaar "regenwoud" laten groeien, met voldoende aandacht voor het gehele bos én de individuele boom of struik, die, hoe klein of onbeduidend ook, voldoende licht, lucht en voedsel moet krijgen om als unieke boom te leven.
We weten dat we niet de enige opvoeders zijn, noch de sterkste. Maar we geloven dat wij ook een essentiële bijdrage kunnen leveren. Het hele proces moet via een steeds sterker wordende stam, de sterke ruggengraat van onze jonge mensen, resulteren in prachtige jonge levensbomen.
Kwaliteitsvol onderwijs aanbieden is ons handelsmerk. Hierbij willen wij een stevige basis leggen voor hogere studies.
De drie pijlers waar wij op steunen zijn:

  • De pijler van het cognitieve leren. Dit is het cognitieve onderdeel van het leerproces op school, georganiseerd vanuit de overtuiging dat zelfstandig en met anderen leren en zoeken, leidt tot weten en inzicht. Dit is absoluut onmisbaar voor het hele project.
  • De pijler van het emotionele, niet-cognitieve leren, met de klemtoon op een positieve gerichtheid op de anderen als gehele personen, leidt via luisterbereidheid, luistervaardigheid en empathisch vermogen tot weten en inzicht van een andere orde. Minder meetbaar, maar de resultaten zijn even zichtbaar en tastbaar als die van het cognitieve aspect.
  • De pijler van het creatieve leren, met aandacht voor het muzische, het artistiek-expressieve, het sportieve kunnen, heeft zowel oog voor ongedwongen speelsheid én competitiviteit, als voor relativerende humor, taalvaardigheid en lichaamstaalvaardigheid en resulteert in een dynamische beweeglijkheid van lichaam en geest.

Bij ons kan je uitgroeien tot een prachtige jonge boom.
Bij ons ben je welkom.

Het directieteam

Bereikbaarheidsgids

Klik hier voor een schematisch overzicht van de verbindingen van De Lijn en van de bus leerlingenvervoer.

Contacteer ons

Vul onderstaand formulier in. Wij antwoorden spoedig op uw vraag.

Kalender voor Leiepoort campus Sint-Hendrik

van 25/01/2022
t.e.m. 31/08/2022

van dinsdag 25 januari '22 t.e.m. woensdag 31 augustus '22

1 februari 2022 start inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023

Inschrijven kan vanaf 1 februari 2022.

van 27/01/2022
t.e.m. 31/08/2022

van donderdag 27 januari '22 t.e.m. woensdag 31 augustus '22

Data infodagen en infomomenten voorjaar 2022

Onze scholen staan voor u open op volgende momenten