Vrij Technisch Instituut

Het VTI DEINZE wil zich in de eerste plaats profileren als een school voor toegepaste wetenschap en techniek. Jongeren de kans geven hun technisch talent op een creatieve manier te ontplooien en praktische vaardigheden te ontwikkelen, is de eerste opdracht van onze school. Dankzij een ruim aanbod aan technische en praktische vakken, stages en nauwe contacten met de bedrijfswereld, bouwen leerlingen hun brede technische basiskennis uit tot gespecialiseerde vakkennis.

Leren is in onze school een actief, opbouwend en sociaal proces. Wij willen kwaliteitsonderwijs organiseren waar de klemtoon ligt op het streven naar zelfstandig, ervaringsgericht en levensecht leren.

Vanuit de zorg voor de persoonlijke noden van elke leerling besteedt onze school veel energie aan de individuele begeleiding van jongeren. Een goed uitgebouwd systeem van leerlingbegeleiding helpt leerlingen op de soms moeilijke weg naar volwassenheid.

Wij willen leerlingen opvoeden tot relatiebekwame jonge mensen. Hierbij denken we in het bijzonder aan attitudes als verdraagzaamheid en geduld, bewust omgaan met gevoelens, zich duidelijk maar beleefd kunnen uitdrukken, actief kunnen luisteren, constructief omgaan met conflicten. Leren samenwerken, samenleven, samen overleggen, kiezen, beslissen en organiseren.

Onze bruisende school staat open voor u.

Welkom in VTI Deinze

Het directieteam

Bereikbaarheidsgids

Klik hier voor een schematisch overzicht van de verbindingen van De Lijn en van de bus leerlingenvervoer.

Contacteer ons

Vul onderstaand formulier in. Wij antwoorden spoedig op uw vraag.

Kalender voor Vrij Technisch Instituut

van 25/01/2022
t.e.m. 31/08/2022

van dinsdag 25 januari '22 t.e.m. woensdag 31 augustus '22

1 februari 2022 start inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023

Inschrijven kan vanaf 1 februari 2022.

van 27/01/2022
t.e.m. 31/08/2022

van donderdag 27 januari '22 t.e.m. woensdag 31 augustus '22

Data infodagen en infomomenten voorjaar 2022

Onze scholen staan voor u open op volgende momenten