studierichtingen

In de tweede graad verwerf je basiskennis en -vaardigheden voor het vervaardigen van brood en banket. Hierbij vertrekt men vanuit de technisch-theoretische kennis om naar de praktijk te gaan. Je wordt in staat geacht om de verworven inzichten vrij snel in de praktijk te kunnen omzetten. Deze richting is meer gericht op de arbeidsmarkt dan op doorstromen naar het hoger onderwijs. Je krijgt een belangrijk pakket praktijk en technische vakken en minder algemene vakken (wel meer uren dan in het BSO). In de derde graad leer je zelfstandig werken zowel in de ambachtelijke als de industriële bakkerij. De verschillende processen die bij het bakken en bereiden voorkomen, leer je analyseren, sturen en controleren. Je leert de commerciële principes voor een efficiënte en milieubewuste bedrijfsvoering volgens de regels van veiligheid en hygiëne.

Deze studierichting wordt niet aangeboden in scholengemeenschap Ideaal.
Voor meer informatie over deze studierichting kan u zich tot uw CLB wenden.