studierichtingen

In deze praktijkgerichte opleiding krijg je eerder weinig algemene vakken. Van jou wordt vooral belangstelling in de vleessector verwacht. Je leert immers verschillende soorten vlees, kruiden en grondstoffen (vb. natuur- en kunstdarmen…) kennen. Je leert kwaliteit onderscheiden, levende slachtdieren beoordelen en slachten. Je leert vers vlees uitsnijden, uitbenen, versnijden en winkelklaar maken. Bij dit alles leer je rekening houden met hygiëne, veiligheid en efficiënt werken. Al doende leer je basisbereidingen klaarmaken en je eindproducten mooi presenteren. Je leert machines bedienen en je verwerft inzicht in de organisatie en de winkeluitrusting van een slagerij.

Deze studierichting wordt niet aangeboden in scholengemeenschap Ideaal.
Voor meer informatie over deze studierichting kan u zich tot uw CLB wenden.