studierichtingen

2de graad:Gedurende 12 u per week train je onder de deskundige begeleiding van trainers die afgevaardigd zijn door de sportfederatie waarvan je een erkenning hebt verkregen: de Vlaamse Basketballiga, de Vlaamse Tafeltennisliga, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Vlaamse Triatlon- en Duatlonliga. De sportfederaties zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van de sporturen. Voor de sporttheorie werkt de school samen met trainers van Vlaamse Trainersschool en het Rode Kruis, waardoor het mogelijk wordt attesten en brevetten te behalen (Bewegingsanimator, algemeen gedeelte van: Initiator), Jeugdrodekruishelper, Rodekruishelper, Reanimatie. Je leert je vlot uitdrukken in verschillende talen. Dit komt later op sportief vlak beslist van pas. Ook leer je vlot communiceren over meer praktische onderwerpen als contracten, verzekeringen… Deze onderwerpen komen aan bod tijdens je lessen toegepaste economie. 3de graad:Het accent in deze opleiding ligt vooral op de sport. Deze richting is dan ook opgericht voor topsporters! Voor het sportgedeelte werkt de school samen met trainers, afgevaardigd door de sportfederatie waarvan je erkenning hebt gekregen: de Vlaamse Basketballiga, de Vlaamse Tafeltennisliga, De Koninklijke Belgische Voetbalbond, en de Vlaamse Triatlon- en Duatlonliga. Gedurende 12 uur per week train jij onder hun deskundige begeleiding. Voor het theoretisch gedeelte werkt de school samen met de Vlaamse trainerschool en het Rode Kruis. Hierdoor kan je volgende attesten/brevetten behalen: Bewegingsanimator, Jeugdrodekruishelper, Rodekruishelper, Reanimatie en Initiator (algemeen gedeelte). De lessen Toegepaste Economie zijn bedoeld als kennismaking met de handelswereld en de courante documenten die daar worden gebruikt. De wetgeving, voor zover ze voor jou interessant kan zijn in je later beroepsleven (contracten, verzekeringen…), wordt verduidelijkt. Ook het pakket vreemde talen is bedoeld om later vlot te kunnen communiceren, zowel binnen de sportieve wereld als binnen de wereld van de Toegepaste Economie.

Deze studierichting wordt niet aangeboden in scholengemeenschap Ideaal.
Voor meer informatie over deze studierichting kan u zich tot uw CLB wenden.