studierichtingen

In deze opleiding staat architectuur centraal. Naast een artistieke vorming krijg je een flinke dosis wiskunde en wetenschappen, qua moeilijkheidsgraad te vergelijken met het programma van de wiskundig gerichte ASO- en TSO-studierichtingen. Je leert je mondeling en schriftelijk uitdrukken in verschillende talen en anderstalige vaklitteratuur gebruiken. Waarnemingstekenen is een basisvak. Je leert zowel 2- als 3-dimensioneel tekenen, je tekent zowel met de losse hand, met tekeninstrumenten als met de computer…. Je maakt maquettes, werkt met foto’s…. Je bestudeert de architectuur van vroeger en nu. In je eigen architecturale ontwerpen kan je je creativiteit kwijt en probeer je het esthetische en historische te verzoenen met het functionele, het maatschappelijke en het ruimtelijke.

Deze studierichting wordt niet aangeboden in scholengemeenschap Ideaal.
Voor meer informatie over deze studierichting kan u zich tot uw CLB wenden.