studierichtingen

Bedoeling is jongeren op te leiden tot hedendaagse topdansers die zowel de klassieke als de moderne danstechnieken beheersen. Er wordt van je verwacht dat je reeds heel wat kennis en technische vaardigheden hebt in verband met van klassiek ballet. De studierichting Ballet van de 2de graad is dan ook de ideale vooropleiding. Je bouwt verder aan de eerder verworven technieken en oefent pas de deux, karakterdans, Spaanse dans, reeds bestaande dansstukken (repertoire) verder in. Je waagt je aan improvisatietechnieken…. In de hedendaagse dans oefen je verschillende dans- en bewegingstechnieken (Cunningham, Limon, Grahamtechniek…). Er wordt niet alleen van jou verwacht dat je over voldoende artistieke aanleg beschikt, je moet ook een stevige persoonlijkheid hebben. Zo is er wilskracht nodig om elke dag te trainen, je moet leren omgaan met kritiek, sterk gemotiveerd zijn en voldoende flexibiliteit hebben om je telkens weer aan te passen aan de wisselende eisen van de choreografen.

Deze studierichting wordt niet aangeboden in scholengemeenschap Ideaal.
Voor meer informatie over deze studierichting kan u zich tot uw CLB wenden.