studierichtingen

Dit specialisatiejaar bied je zowel een verdere specialisatie in decor- en standenbouw als het diploma secundair onderwijs. Je diept eerder verworven kennis, vaardigheden en praktijkgerichte aspecten van het beroep verder uit en ontwerpt niet alleen standen en decors voor evenementen en spektakels allerhande …. Je realiseert ze ook. Creativiteit, belangstelling voor het verzorgen van etalages & reclameborden, verstand van styling en tekentalent zijn uiteraard nodig.

Deze studierichting wordt niet aangeboden in scholengemeenschap Ideaal.
Voor meer informatie over deze studierichting kan u zich tot uw CLB wenden.