studierichtingen

Dit specialisatiejaar is zeer praktijkgericht. Je wordt opgeleid tot een vakman/-vrouw die in de haven kan ingezet worden voor verschillende opdrachten. Je leert verschillende (hijs- en hef-)werktuigen bedienen, manoeuvreren met havenvoertuigen, laden, lossen en stouwen. Je leert over gevaarlijke goederen en EHBO, lassen en elektrische schema's tekenen. De basisbegrippen uit de fysica en de mechanica, de autotechniek en de elektriciteit, de hydraulica en de pneumatica worden je al doende bijgebracht. Je leert zowel over compressoren, pomptechnieken, boordapparatuur, generatoren ,verlichtingscircuits, ... als over onderstellen (chassis, ophanging, remmen), motoren (diesel), brandstofpompen, LPG. Tijdens de vele praktijkuren en stages leer je bovendien je werk plannen en organiseren.

Deze studierichting wordt niet aangeboden in scholengemeenschap Ideaal.
Voor meer informatie over deze studierichting kan u zich tot uw CLB wenden.