studierichtingen

In de beroepsgerichte vorming komen de inhouden van spuiter carrosserie aan bod. In de algemene vorming op school krijg je volgende vakken: het project algemene vakken, moderne vreemde talen (Frans of Engels), lichamelijke opvoeding, vakoverschrijdende eindtermen en lessen levensbeschouwing.

Deze studierichting wordt niet aangeboden in scholengemeenschap Ideaal.
Voor meer informatie over deze studierichting kan u zich tot uw CLB wenden.