studierichtingen

In deze studierichting word je opgeleid tot bouwplaatsmachinist. Via stages in bedrijven specialiseer je je in het werken met wegenbouwmachines zoals walsen, asfaltwerkmachines, betonpavers, ... De aandacht gaat naar vooral naar het voorbereiden en realiseren van gespecialiseerde werken (specifieke grondwerken, diepte rioleringen, nivelleren, afbraakwerken, wegenbouwafwerkingen, ...) met behulp van diverse wegenbouwmachines (hydraulische graafmachines, breek- en sorteermachines, walsen, snijmachines, asfaltfrees- en asfaltspreidmachines, betonneermachines,...). Tijdens het uitvoeren van reƫle projecten leer je ook hydraulische graafmachines vlot en veilig bedienen. Al doende leer je afbraak- en sloopwerken uitvoeren. Net als, funderings-, riolerings- en nivelleringswerken. Je leert over ondergrondse bekabeling, bodemsanering en recyclage.

Deze studierichting wordt niet aangeboden in scholengemeenschap Ideaal.
Voor meer informatie over deze studierichting kan u zich tot uw CLB wenden.