• Geselecteerd
 • 3de graad
 • Talen
 • Moderne talen-wiskunde (3de graad - ASO)
Moderne talen-wiskundeModerne talen-wiskundeModerne talen-wiskundeModerne talen-wiskundeModerne talen-wiskundeModerne talen-wiskundeModerne talen-wiskundeModerne talen-wiskundeModerne talen-wiskundeModerne talen-wiskundeModerne talen-wiskundeModerne talen-wiskundeModerne talen-wiskundeModerne talen-wiskundeModerne talen-wiskundeModerne talen-wiskundeModerne talen-wiskundeModerne talen-wiskundeModerne talen-wiskunde

Interesse- en motivatietoets

 • Ben ik bereid om na deze studies verder te studeren?
 • Denk ik graag probleemoplossend?
 • Heb ik een ruime interesse, zowel voor talen, wetenschappen als voor wiskunde?
 • Hecht ik belang aan een goede studiemethode?
 • Studeer ik graag talen en communiceer ik graag?
 • Wil ik regelmatig studeren?
 • Zoek ik graag iets op via Internet, in een boek?

Vooropleiding

 • Tweede graad Economie, bij voorkeur met wiskunde leerweg 5
 • Tweede graad Grieks-Latijn, bij voorkeur met wiskunde leerweg 5
 • Uit de tweede graad van een andere studierichtingen instromen met als voorwaarde bijsturing en extra persoonlijke inzet
 • Tweede graad Latijn, bij voorkeur met wiskunde leerweg 5
 • Tweede graad Wetenschappen

Typisch voor deze opleiding

 • Een veelzijdige algemene vorming
 • Hoofdvakken: Duits, Engels, Frans, Nederlands en wiskunde
 • Klemtoon op de theoretische studie van wiskunde
 • Studie en beheersing van moderne vreemde talen

Nodig in het secundair onderwijs

 • Een gezonde dosis werklust
 • Probleemoplossend willen denken en handelen
 • Voldoende doorzettingsvermogen
 • Zelfstandig én in team kunnen werken
 • Zin voor nauwkeurigheid

Je slaagt als ...

 • Je een goed geheugen hebt
 • Je een ruime interesse hebt voor algemene vorming
 • Je efficiënt je studiewerk leert plannen
 • Je grote hoeveelheden leerstof inzichtelijk en zelfstandig kan verwerken
 • Je werk wilt maken van een persoonlijke studiemethode

Wat hierna ...

 • Je bekijkt best je interesse en gekregen vorming wetenschappen vooraleer je een keuze maakt die sterk wetenschappelijk is
 • Je kan vrijwel elke vorm van hoger onderwijs aan, zowel voor de wiskundige als de taalgerichte opleidingen

In welke school kan je dit volgen?

Emmaüs Bovenbouw

5de jaar
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Duits3
Engels3
Esthetica1
Frans4
Fysica1
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Seminarie1
Wiskunde6
Totaal32
6de jaar
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Duits3
Engels3
Frans4
Fysica1
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Seminarie2
Wiskunde6
Totaal32print fiche