• Geselecteerd
 • 3de graad
 • Handel - economie - informatica
 • Accountancy en IT (Boekhouden… (3de graad - TSO)
Accountancy en IT (Boekhouden - Informatica)Accountancy en IT (Boekhouden - Informatica)Accountancy en IT (Boekhouden - Informatica)Accountancy en IT (Boekhouden - Informatica)Accountancy en IT (Boekhouden - Informatica)Accountancy en IT (Boekhouden - Informatica)Accountancy en IT (Boekhouden - Informatica)Accountancy en IT (Boekhouden - Informatica)Accountancy en IT (Boekhouden - Informatica)Accountancy en IT (Boekhouden - Informatica)Accountancy en IT (Boekhouden - Informatica)Accountancy en IT (Boekhouden - Informatica)Accountancy en IT (Boekhouden - Informatica)Accountancy en IT (Boekhouden - Informatica)Accountancy en IT (Boekhouden - Informatica)Accountancy en IT (Boekhouden - Informatica)Accountancy en IT (Boekhouden - Informatica)Accountancy en IT (Boekhouden - Informatica)Accountancy en IT (Boekhouden - Informatica)Accountancy en IT (Boekhouden - Informatica)

Interesse- en motivatietoets

 • Je bent sterk in wiskunde en informatica (logisch denken), boekhouden (systematisch denken) en algemene vakken.
 • Je hebt interesse in toepassingen op computer en je verwert hier snel inzicht in.
 • Je kan logisch en stapsgewijs denken.
 • Je kan zelfstandig werken met zin voor initiatief, afwerking en teamwork.
 • Je staat open voor permanente en snelle veranderingen in ICT, handel en communicatie.

Vooropleiding

 • Je scoort in de eerste graad meer dan voldoende voor algemene vakken, wiskunde en technologische opvoeding.
 • Voor wie in de derde graad instapt, wordt een vooropleiding ondersteld in het studiegebied Economie-handel, waarbij 4 uur wiskunde per week een noodzaak blijkt.

Typisch voor deze opleiding

 • Je krijgt een algemene en bedrijfseconmische vorming met aandacht voor de dubbele boekhouding, de kostprijsberekening, de analyse van de jaarrekening van de onderneming, de investeringsanalyse en beleidsaspecten van de onderneming.
 • Je leert economische processen automatiseren met behulp van software. In de lessen toegepaste informatica leer je economische problemen analyseren en ontwikkel je programma's om die problemen op te lossen.
 • Je oefent bedrijfsvaardigheden zoals initiatief nemen, zelfstandig werken maar ook samenwerken...
 • Praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context worden geoefend in de taallessen.
 • Verder krijg je de kans om één van de lesuren bedrijfseconomie in het Engels te volgen (CLIL = Content and Language Integrated Learning) en zo je taalvaardigheid Engels in een bedrijfscontext te verhogen.

Nodig in het secundair onderwijs

 • Een gezonde dosis werklust
 • Probleemoplossend willen denken en handelen
 • Voldoende doorzettingsvermogen
 • Zelfstandig én in team kunnen werken
 • Zin voor nauwkeurigheid

Je slaagt als ...

 • Je belang hecht aan een theoretische achtergrond, gekoppeld aan praktische interessen en inzicht
 • Je bereid bent leerstof met diepgang te verwerken
 • Je via een efficiënte studiemethode vrij grote hoeveelheden leerstof kan verwerken

Wat hierna ...

 • Je kan verder studeren in het handels- en economisch hoger onderwijs van universitair en niet-universitair niveau.
 • Met deze brede basisvorming kan je als 18-jarige in bedrijven met een moderne ICT, vlot nieuwe taken met verantwoordelijkheid aanleren.
 • Uit ervaring weten we dat je beste startkansen in een bedrijf liggen na een aanvullende Bachelor in het domein Boekhouden of Informatica.
 • We stellen de voorbije jaren vast dat leerlingen goede resultaten halen bij het verder studeren in het domein 'onderwijs'.

In welke school kan je dit volgen?

Leiepoort campus Sint-Vincentius

5de jaar
Aardrijkskunde1
Bedrijfseconomie*7
Engels3
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen1
Nederlands3
Toegepaste informatica6
Wiskunde4
Totaal33
6de jaar
Aardrijkskunde1
Bedrijfseconomie*7
Engels3
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen1
Nederlands3
Toegepaste informatica6
Wiskunde4
Totaal33

* Inclusief één uur CLIL (Content and Language Integrated Learning ): Bedrijfseconomie in het Engels.


print fiche